977-021-462060
977-021-460155

Menu

Arrival Information

  1. You can collect your baggage inside the arrival hall/ baggage claim area.
  2. Toilet/Rest room is available inside the arrival hall.
  3. Baggage trolleys are available outside the arrival hall. Please take it free of charge up to vehicle parking area located 50m ahead of the terminal.
  4. For city transportation Taxi, Zeep, Auto Rickshaw , Rickshaw are available at vehicle parking area.
  5. Bank ATM is available by the side of airport entrance gate.
  6. If you have any problem, please contact to concerned Airline staffs or Airport Security Guard, or Civil Aviation staffs.
  7. If you have any complain/suggestion, you can visit to Civil Aviation Office during office hours (10am- 4/5pm) or contact on 081-565210. For reporting beyond office hour, please visit to our Airport Help Desk staff or other Airport staffs.

आगन्तुक यात्रुहरुको लागि जानकारी

१.आफ्नो व्यागेज ( झोला , सुटकेश आदि ) आगमन हल भित्र संकलन गर्न सक्नु हुने छ ।
२ सौचालय आगमन हल भित्र उपलब्ध छ ।
३ व्यागेज ट्रलीको निशुल्क सुविधा आगमन हल बाहिर उपलब्ध छ । कृपया सवारी विसान सम्म मात्र लगि दिनु होला ।
४ ट्याक्सी , जीप, टेप्पो, रिक्सा जस्ता सवारी साधन पार्किङ्ग क्षेत्रमा उपलब्ध हुन सक्ने छ ।
५  विमानस्थल प्रवेश द्वार संगै वैङ्क ए.टि.एम. उपलब्ध छ ।
६ यहाँलाई कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित वायुसेवाको कर्मचारी वा विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी वा नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारी संग सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
७ यहाँको कुनै गुनासो वा सुझाव भए कार्यालय समय भित्र नागरिक उड्डयन कार्यालयमा संपर्क गर्न सक्नु हुनेछ वा सोही समयमा ०८१५६५२१० संपर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।  अन्य समयमा हाम्रा टर्मिनल भित्रका सहयोगी कर्मचारीलाई रिपोर्ट गर्न सक्नु हुनेछ ।