977-021-462060
977-021-460155

Menu

Departure Information

 • For check-in, passengers are requested to come  one hour ahead of the departure time.
 • For security reason, security police may ask you to show flight ticket and can make necessary check at the airport entrance gate .
 • Bank ATM is available by the side of airport entrance gate and canteen is near to vehicle parking area.
 • While entering terminal building, it is mandatory to show flight ticket and allow body search and baggage search and check. For this, duty police can use various procedures and security equipments.
 • Toilet, TV, Coffee shop, Drinking water are available inside check in lounge.
 • pls check with airlines if there is any delay departure.
 • ( If you are in check -in lounge and have to wait for a long time, you can go out of the terminal  before getting boarding pass or before check-in but you have follow the same security procedure again when you enter the terminal) .
 • Then you have to proceed to the Airline check-in counter. You will be asked to show your identity related document eg. Citizenship card or Driving License or Passport etc.
 • Pls wait for  departure security check announcement.
 • After security check announcement for departure you can proceed to security check.  During security check, make sure that security restricted articles are not in your carry-on/hand baggage/s. You can get information about security restricted articles in airline counter or from airport duty police.
 • Wait in the Departure Lounge till boarding call from airline staff.
 • Drinking water, TV,AC, Toilet  and Free Wi-Fi are  available inside the Departure Lounge. For login : select:…free wifi . Then you will be provided ‘ Username and Password’ to login.

 

प्रस्थान सम्बन्धि जानाकारी

 • सम्पूर्ण यात्रुवर्गलाई चेक इनका लागि यात्रा समय भन्दा एक घण्टा अघि आउन अनुरोध गरिएको छ ।
 • विमानस्थलको सूरक्षाका कारणले यहाले विमानस्थल प्रवेश द्वार भित्र प्रवेश गर्न अघि विमानस्थल सुरक्षाकर्मीले यात्रा टिकट देखाउन भन्न सक्नेछन तथा आवश्यक चेक जाँच पनि गर्न सक्नेछन् ।
 • विमानस्थल प्रवेश द्वार संगै वैङ्क ए.टि.एम. र सवारी विसान नजिक चमेना गृह उपलब्ध छ ।
 • विमानस्थल टर्मिनल भवन भित्र प्रवेश गर्दा यात्रुले यात्राको टिकट देखाई शरीरको सुरक्षा जाँच गराई प्रवेश गर्नु पर्ने छ । यसका साथै आफ्नो साथमा भएको सवै सामान को सुरक्षा जाँच गराउन पर्ने छ । सुरक्षा जाँचका लागि सुरक्षाकर्मीले विभिन्न सुरक्षा उपकरण तथा विधि प्रयोग गर्नेछन् ।
 • चेक इन कक्षमा सौचालय, टिभि, पिउनेपानी, कफी पसल उपलब्ध छ ।
 • यहाँले चेक इन गर्नु पूर्व ( वोुर्डङ्ग पास लिनु अघि) जहाज उड्ने समय पनि सुनिश्चित गर्नु होला ।
 • चेक इन कक्षमा लामो समय सम्म कुर्न पर्ने भएमा , चेक इन गर्नु पूर्व वा  वोुर्डङ्ग पास लिनु अघि टर्मिनल बाहिर जान चाहेमा निस्कन पनि सक्नु हुनेछ तर फेरी यहाले टर्मिनल प्रवेश गर्दा पहिलेको जस्तै सुरक्षा जाँच प्रक्रिया पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
 • त्यस पछि यहाँहरु एअरलाइन्स काउण्टरमा चेक इन गराउन सक्नु हुनेछ । एअरलाइन्स कर्मचारीले यहाँलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात जस्तै नागरिकता, सवारी लाइसेन्स , पासपोर्ट आदि मध्ये कुनै देखाउन भन्नेछन् ।
 • प्रस्थान कक्षमा प्रवेशका लागि प्रस्थान सुरक्षा जाँचको सुचनाको प्रतिक्षा गर्नु होला ।
 • सुरक्षा जाँचका लागि वोलाए पछि सुरक्षा जाँच गराई प्रस्थान कक्षमा प्रवेश गर्न सक्नु हुनेछ । ध्यान दिनुहोला, सुरक्षाका दृष्टिले निषेध गरिएका सामान साथमा लैजान पाइने छैन । निषेधित सामानको जानाकारी एअरलाइन्स काउण्टरबाट वा सुरक्षा प्रहरीबाट लिन सक्नु हुनेछ ।
 • प्रस्थान कक्षमा जहाजमा वोर्डिङ्गका लागि विमान कम्पनीका कर्मचारीले नवोलाए सम्म कुर्न होला ।
 • सुरक्षा जाँचका लागि वोलाए पछि सुरक्षा जाँच गराई प्रस्थान कक्षमा प्रवेश गर्न सक्नु हुनेछ । ध्यान दिनुहोला, सुरक्षाका दृष्टिले निषेध गरिएका सामान साथमा लैजान पाइने छैन । निषेधित सामानको जानाकारी एअरलाइन्स काउण्टरबाट वा सुरक्षा प्रहरीबाट लिन सक्नु हुनेछ ।
 • प्रस्थान कक्षमा जहाजमा वोर्डिङ्गका लागि विमान कम्पनीका कर्मचारीले नवोलाए सम्म कुर्न होला ।
 • प्रस्थान कक्षमा पिउने पानी, टिभि, एअरकण्डिसन सुविधिा, सौचालय र निशुल्क वाई–फाईको व्यवस्था छ । वाई फाईका लागि …free wifi  मा select  गरे पछि log in  username र password प्राप्त गर्नु हुनेछ ।